www.neeon.pl

Treść ogłoszenia

zastosowano kryteria wyboru: wszystkie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 2226094
To ogłoszenie obejrzano 83 razy.
Dodano:
2017-12-24
Kategoria:
praca
Województwo:
podkarpackie
Miejscowość:
Rzeszów
Samodzielny Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W WYMIARZE 1,00 ETATU W ODDZIALE PODKARPACKIM W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

DODATKOWE INFORMACJE:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
5. inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne.

Wymaganymi dokumentami są dokumenty określone wyżej w pkt 1-4.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być składane w oryginałach lub kopiach, jednak warunkiem podpisania umowy z osobą wyłonioną do zatrudnienia w trakcie procesu naboru jest przedłożenie najpóźniej w dacie podpisania umowy o pracę z taką osobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze wskazanych wyżej pkt 3-4.

PFRON jest pracodawcą przyjaznym Osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb Osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 1 stycznia 2018 roku.

Możliwość złożenia ofert:

1) za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: ,,Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Podkarpackim PFRON w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy" na adres Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkolenia_rekrutacje@pfron.org.pl z tytułem: ,,Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Podkarpackim PFRON w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy".

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii lub na skrzynkę e-mail).

Oferty, które nie spełniają wymogów koniecznych, określonych w ogłoszeniu o naborze lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. PFRON może podjąć decyzję o uzupełnieniu brakujących dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Osoby, których oferty spełnią wymogi konieczne, będą powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o dalszych etapach naboru.

Osoby, których oferty nie spełnią wymogów koniecznych, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 28 39 300.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

______________________________________________________________
INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa w celu rekrutacyjnym.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
Równocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Miejsce pracy: Rzeszów

Wymagania: o WYMOGI KONIECZNE
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy: minimum 1 rok
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

Pożądane:
o WYMOGI POŻĄDANE
Rodzaj doświadczenia: praca na rzecz osób niepełnosprawnych
Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:
- umiejętność korzystania z baz danych,
- obsługa komputera i urządzeń elektronicznych?,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

1. Udzielanie beneficjentom kompleksowych informacji na tematy związane z zadaniami Funduszu.
2. Wykonywanie czynności związanych z obsługą beneficjentów systemie SODIR.
3. Poradnictwo osobom niepełnosprawnym.
Kontakt:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie 3342 z 28722
[Usuń to ogłoszenie]
HomeOgłoszenia lokalneEdycja ogłoszeniaRegulaminKontakt

Copyright Neeon.pl - Darmowe ogłoszenia Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: smart-point.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.